Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku

z należytą starannością dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Z tego względu prezentujęmy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies. Tym samym, odpowiednio do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) 1, informujemy:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Freedom Project Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-825), przy ul. Sienna 64, NIP: 55272934280, REGON: 386817680, adres e-mail: kontakt@korneliastylistka.pl.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli zamierzasz założyć zamówienie oraz korzystać z oferowanych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych (dalej: „Usługa”). Administrator przetwarza Twoje dane w następujących celach (w zależności od Twojego wyboru):

• świadczenie usług oferowanych na Platformie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

• Marketing bezpośredni oferowanych usług (inny niż newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

• Przesyłanie newslettera.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1) dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – marketing, newsletter – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – umowa o świadczenie usług związanych z zakupem i udostępnieniem szkolenia – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – m. in. przetwarzanie w celach podatkowych i innych związanych z rachunkowością, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Uprawnienia Użytkownika

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

• przenoszenia Twoich danych osobowych;

• cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Administratora: kontakt@korneliastylistka.pl

5. Okres przetwarzania

Zapewniamy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu odpowiednią podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

1) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;

2) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą między nami;

3) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona stanowiła podstawę ich przetwarzania;

4) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

6. Odbiorcy danych

W celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników Platformy, korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów.

1) dostawcy płatności;

2) hostingodawca;

3) biuro księgowe;

4) podmioty ułatwiające optymalizację Platformy. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji. Udostępnianie przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na mnie, jako Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

7. Dobrowolność/obligatoryjność podania danych osobowych

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy, podanie danych jest warunkiem jej zawarcia. Podanie danych jest więc dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. W sytuacji, gdy decydujesz się na marketing bezpośredni oferowanych usług oraz otrzymywanie newslettera podanie danych jest całkowicie dobrowolne i to Ty decydujesz czy wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Jako Administrator informujemy, iż wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, informujemy, że nie odpowiadamy za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie dane osobowe są przesyłane w sposób bezpieczny.

9. Profilowanie

Jako Administrator Danych Osobowych informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

10. Pliki Cookies (ciasteczka)

Platforma, tak jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika. Cookies spełniają wiele różnych funkcji na stronie internetowej, których wyjaśnienie znajduje się poniżej:

• zapewnienie bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane są w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta Użytkownika. Służą zatem do ochron danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies wykorzystywane są do tego, aby witryna działała sprawnie i aby możliwym było korzystanie z wszystkich dostępnych na niej funkcji, co jest możliwe m. in. dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;

• stan sesji – w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z danej strony internetowej. Umożliwiają także identyfikację błędów pojawiających się na poszczególnych podstronach. Pliki cookies pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

• utrzymywanie stanu sesji – pliki cookies umożliwiają podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto. Sprzyja to komfortowi korzystania ze strony internetowej;

• tworzenie statystyk – pliki cookies wykorzystywane są również do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki tej funkcji możliwym jest stałe ulepszanie i dostosowywanie działania witryny do preferencji osób ją odwiedzających.

Zapewne Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu. Z tego względu, podczas pierwszej wizyty na Platformie, proszę o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu Platformy, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej poprzez całkowite blokowanie automatycznej obsługi plików cookies lub żądania powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że pliki cookies umożliwiają Ci, m. in. korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy, a ich zablokowanie może wpłynąć na poprawne odczytywanie treści na niej zamieszczonych.

Podczas korzystania z Platformy, pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) zapamiętywania informacji o Twojej sesji;

2) statystycznym;

3) marketingowym;

4) udostępniania kluczowych funkcji Platformy. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

11. Newsletter

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w newsletterze – w celu przystąpienia do usługi Newsletter, rozumianej jako marketing produktów Freedom Project Sp. Z o.o., a tym samym na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Freedom Project Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-825), przy ul. Sienna 64,, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie.

12. Rezygnacja z Newslettera

Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, kliknij przycisk Odsubskrybuj w wysyłanych do Ciebie mailach marketingowych

13. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl